Van Driel Makelaardij gebruikt cookies om de website naar behoren te laten werken, om functies voor social media te bieden en om onze website te analyseren. Op onze website kun je ons Cookiebeleid vinden.

Actueel

Wat betekent erfpacht?

Erfpacht

Wat je moet weten?

Als zoeker, kijker of koper krijg je te maken met verschillende termen en (juridische) begrippen waarmee je misschien nog niet bekend bent. Een daarvan is erfpacht. Dit is het recht om de grond waarop je huis staat te gebruiken, tegen een jaarlijkse vergoeding.

Soorten erfpacht

Erfpacht kan tijdelijk of eeuwigdurend zijn. Bij tijdelijke erfpacht heb je het recht om de grond voor een bepaalde tijd te gebruiken, bijvoorbeeld voor een termijn van 50 of 99 jaar. Bij eeuwigdurende erfpacht heb je het recht om de grond voor altijd te gebruiken.

Canon en erfpachtvoorwaarden

De canon is de jaarlijkse vergoeding die je aan de grondeigenaar - dit is vaak de gemeente - betaalt voor het gebruik van de grond. Dit bedrag wordt vastgesteld in de erfpachtvoorwaarden. Soms is dit bedrag voor de gehele duur van de erfpacht hetzelfde, en soms kan het bedrag tussentijds worden bijgesteld. In de erfpachtvoorwaarden kunnen nog meer regels staan waar je je aan moet houden, zoals regels met betrekking tot het gebruik van de grond en eventuele bouwvoorschriften. Deze voorwaarden kunnen per gemeente en gebied verschillen.

 

Verschil met eigen grond

Als je eigenaar bent van de grond waarop je huis staat, hoef je geen huur of canon te betalen. Bij erfpacht daarentegen, betaal je wel een canon, die verschilt per type erfpacht. Het verschil tussen erfpacht en eigen grond is dus dat je bij erfpacht niet de eigenaar bent van de grond, maar slechts het gebruiksrecht hebt.

 

Wel of niet een huis kopen met erfpacht?

In sommige gemeentes staan veel huizen op erfpachtgrond. Erfpacht hoeft helemaal geen probleem te zijn bij het kopen van een huis, maar het is wel verstandig om je vóór de koop goed te informeren. Wat gebeurt er bijvoorbeeld aan het eind van het erfpachtrecht, bij tijdelijke erfpacht? Kan de canon tussendoor verhoogd worden? Hoe zit het met erfpacht en de fiscus? Is het mogelijk om het om te zetten naar eigen grond? Je aankoopmakelaar weet alles van erfpacht en kan je hierbij helpen. Zo weet je zeker dat je niet onverwacht voor problemen of hogere kosten komt te staan.

Erfpacht-begrippen

De eigenaar van de grond wordt de erfpachtgever genoemd, of ook wel erfverpachter.

Het uitgeven van de grond voor erfpacht door de erfpachtgever (vaak de gemeente) wordt vastgelegd in een notariële akte, de akte van uitgifte in erfpacht. In deze akte wordt altijd ook verwezen naar de regels waaraan de erfpacht gebonden is, de zogenaamde erfpachtvoorwaarden.

De gebruiker van de grond heet de erfpachter of erfpachtnemer. Omdat de erfpachtnemer geen eigenaar is van de grond, kan hij deze grond ook niet verkopen. Wél kan hij het recht van erfpacht verkopen.