Mijn favorieten

Woningmarktconsultancy

Woningmarktconsultancy is een specialisme in de makelaardij gericht op professionele opdrachtgevers. Een NVM-Woningmarktconsultant is opgeleid als regionale deskundige bij planontwikkelingen.
Edwin Hermus is onze NVM-Woningmarktconsultant.

Voor wie?
Onze opdrachtgevers zijn heel divers, maar allemaal hebben zij hetzelfde doel: inzicht krijgen in de plaatselijke of regionale woningmarkt. Onze opdrachtgevers zijn projectontwikkelaars, woningcorporaties en gemeenten en wij adviseren hen onder andere over nieuwbouwprojecten, herstructurering en herontwikkeling.

Wat doen wij?
Door onze vele contacten met woonconsumenten hebben wij dieper inzicht in de regionale/plaatselijke woningmarkt Met deze kennis adviseren wij onze opdrachtgevers in een vroeg stadium van elk ontwikkelingsproces over onder andere marktbehoeften, prijsontwikkelingen, kwaliteitseisen en afzetmogelijkheden.

De Vlaardingse WoningMarktRapportage
Naast het veelal projectmatig adviseren van onze opdrachtgevers zijn wij de plaatselijke en regionale woningmarkt continu aan het monitoren. Onze Vlaardingse WoningMarktRapportage is hier een goed voorbeeld van. Hierin wordt de Vlaardingse koopwoningmarkt tot op wijkniveau geanalyseerd. Op verzoek kunnen wij ook WoningMarktRapportages maken van andere gemeenten of specifieke gebieden.

Woningmarktconsultancy ook voor u!
Professionele marktpartijen worstelen vaak met dezelfde vragen tijdens een ontwikkelingsproces. Tegelijkertijd zijn deze vragen juist heel specifiek voor een bepaalde ontwikkeling. Er is nooit een standaard antwoord dat voor iedere ontwikkeling geldt. Wij kunnen je helpen met het beantwoorden van de specifieke vragen die je hebt voor jouw ontwikkeling. Vraag naar Edwin Hermus om de mogelijkheden te bespreken.

Wij zijn aangesloten bij de vereniging van NVM-Woningmarktconsultants
Deze vereniging ondersteunt de woningmarktconsultants onder andere met educatie en onderzoek.